Talknuten södra på väg att startas

Talknuten södra är på väg att bildas som en lokalförening i region Skåne. Just nu är det en interimsstyrelse som består av fyra föräldrar.

Den 14 april är det ett uppstartsmöte då föreningen officiellt startas och en styrelse väljs. Medlemmar och andra är välkomna till föreningens uppstartsmöte.

Länk till inbjudan uppstartsmöte Talknuten södra

Länk till information om Talknuten södra

Kontakta gärna Talknuten södra på e-post talknutensodra@gmail.com.

Det går också att ta kontakt med Afasiförbundet Talknutens handläggare på e-post talknuten@afasi.se eller telefon 08-545 663 64.

Talknuten södra 500x380