Föreläsning: Stöd och anpassningar i skolan

I februari 2015 anordnade Afasiförbundet/Talknuten en föreläsning för föräldrar som har barn med språkstörning om hur ett barn med språkstörning kan få rätt stöd i skolan.

Föreläsare var Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Ett 20-tal föräldrar deltog och det blev en uppskattad föreläsning.

SPSM arbetar på uppdrag av skolan och för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Presentationen som visades på föreläsningen finns att hämta och skriva ut via länk nedan.

Länk till presentation om Rätten till stöd och anpassningar i skolan

Länk till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM