Rättigheter tydliggörs för elever med funktionsnedsättning

Från årsskiftet räknas bristande tillgänglighet som diskriminering. Det innebär att i skolan ställer det krav på tillgänglighet av den fysiska miljön men också den pedagogiska och sociala miljön. En anmälan kan göras till Diskrimineringsombudsmannen, DO, om inte elever med funktionsnedsättning fått tillräckligt stöd eller som hindras av att delta i undervisningen på grund av att lokalerna inte är tillgängliga.

Läs artikel i Specialpedagogik “Hinder har blivit lagbrott”

Skola pennor i mugg mm 600x502