På Nyhemsskolan används alternativ kommunikation

Kompetens inom alternativ kommunikation kommer inte som ett brev på posten. I Nyhemsskolan handlar det om att förändra hela skolmiljön.

Nyhemsskolan har en språk- och kommunikationsprofil som genomsyras av alternativ kompletterande kommunikation, AKK. Barn med språkstörning från kommunens alla hörn kan söka sig hit. Från förskola till årskurs fem. Ungefär 30 av de 250 eleverna är så kallade språkbar

Läs hela artikeln i Specialpedagogik – Lärarförbundets tidning

nyhem_8_100pc_fmt_0_0 Bild Anders Andersson