“Npf-pedagogen: Bra inkludering utgår från elevens behov”

Barn i ett klassrum

“Struktur, tydlighet och förutsägbarhet är tre ledord för den som vill få inkludering att fungera i sitt klassrum.
Det menar npf-pedagogen och läraren Joanna Lundin” i en artikel i Skolvärlden.

Länk till artikeln