Information om Riksgymnasiet i Örebro

Möter ni ungdomar med generell språkstörning som ska börja gymnasiet läsåret 2018/2019?
Den 3-5 april 2017 är elever och vårdnadshavare välkomna på besök på Riksgymnasiet i Örebro.
Sista anmälningsdag är den 5 mars.

Mer information och anmälan finns på: orebro.se/riksgymnasiet

Om Riksgymnasiet
Riksgymnasiet finns i Örebro och är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Hos oss går även elever med generell språkstörning och kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vi erbjuder 16 nationella program och alla introduktionsprogram.

Välkomna att besöka oss!

Örebro kommun
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

riksgymnasiet.kansli@orebro.se
Box 31188, 701 35 Örebro
Besöksadress: Västra Bangatan 7A

Servicecenter: 019-21 10 00
Webbplats: orebro.se/riksgymnasiet
Facebook.com/riksgymnasietorebro

Student 600x358