Föräldraträffar i Göteborg

Under hösten kommer föräldragruppen i Göteborg att träffas vid fyra tillfällen.  Gruppen är för föräldrar som har barn med språkstörning. Den första träffen är den 6 september och kommer att handla om anhörigstöd och vad som kan erbjudas.
Föräldrar som inte har varit med tidigare är varmt välkomna.

Läs mer i inbjudan och anmäl dig