“Fler med NPF sitter hemma: ”Skolan bryter mot lagen””

“Brister i både kompetens och anpassning av skolmiljön gör att frånvaron hos elever med autism har ökat de senaste åren, enlig en ny undersökning.
– Det är ett systemfel, säger NPF-pedagogen Kenth Hedevåg,” i en artikel i Skolvärlden.

Länk till artikel i Skolvärlden