Elever med grav språkstörning missas i skolorna

I en kommande utredning om språkstörning föreslås en ny sorts undervisningsmiljöer och regionala kunskapscenter enligt artikel i tidningen Specialpedagogik.

Länk till hela artikeln i Specialpedagogik

Studera 500x335