Mötesplats Afasi Sandviken
Lasarettsleden 4
Sandvikens sjukhus

Öppet: Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 9-14.

Övrig tid nås vi på telefon och mail, besök efter tidsbokning.

Hofors 1 dag veckan på onsdagar, besök efter tidsbokning.

Telefon: 026-27 38 87 eller 076-843 29 38
e-post: sandviken@afasigavleborg.se

Handledare: Wilma Hellström och Ann-Charlotte Karlsdotter.

OBS! Separat postadress:
Afasiföreningen Gävleborg
att. Mötesplats Afasi
Storgatan 20
811 34 Sandviken

Filialer hörande till MpA Sandviken finns i: Hofors