Mötesplats Afasi Sandviken
Lasarettsleden 4
Sandvikens sjukhus

Öppet: Måndag – fredag klockan 8-16 (Besök efter tidsbokning)

Telefon: 026-27 38 87
e-post: sandviken.afasi@telia.com

Handledare: Wilma Hellström och Ann-Charlotte Karlsdotter.

OBS! Separat postadress:
Afasiföreningen Gävleborg
att. Mötesplats Afasi
Storgatan 20
811 34 Sandviken

Filialer hörande till MpA Sandviken finns i: Hofors