Föräldrakonferens 10-12 mars

Talknuten arrangerar i samarbete med Riksförbundet DHB och Specialpedagogiska skolmyndigheten återigen föräldrakonferensen “Mitt Unika Barn” (MUB7).

Konferensen riktar sig till föräldrar som har barn med språkstörning och äger rum den 10-12 mars på Åsa Folkhögskola i Sköldinge i Södermanland.

Programmet kommer att innehålla bland annat föreläsning om:
– Riksgymnasiets arbete med elever med språkstörning samt övergången till arbetslivet,
Britt Guldmar och Eva Rindler, Virginska gymnasiet
– Metoder och exekutiva funktioner, logoped Marika Habbe och psykolog Anna Liljestrand, SPSM
– Föräldrar kommer ocksså att berätta om sina erfarenheter

Priset för konferensen är 1.200 kronor per person och i priset ingår kost och logi. Sista anmälningsdag är den 14 februari. Vänligen observera att anmälan är bindande.

Frågor? Kontakta Talknuten på 08-545 663 60 eller talknuten@afasi.se.

Länk till inbjudan till föräldrakonferens Mitt Unika Barn 2017

Länk till anmälan till Mitt Unika Barn 2017

Inbjudan MUB 2017 456x644