Järnvilja och gott samarbete skapade jobb

Jan Larsson arbetar tio timmar i veckan på Mötesplats Afasi och Afasiföreningen i Bollnäs. Det är Samhall som har anställt Jan på en så kallad övergångspraktik med målsättning att det ska utmynna i en anställning.

Jan Larsson är femtioåtta år och har haft afasi i fem av dem. Efter att han fått akutvård på Bollnäs sjukhus kom han till Sandvikens sjukhus. Det var logopeden där som tipsade Jan om att ta kontakt med Mötesplats Afasi i Bollnäs. Han trivdes bra och gick regelbundet dit för att träna språket både på datorn och i samtalsgrupper.

Arbetstränade på flera ställen

Jan har tidigare arbetat som snickare men det var inte aktuellt när han skulle börja arbetsträna. Genom Arbetsförmedlingen fick Jan prova på arbeten på flera arbetsplatser, men ingen passade honom riktigt bra. Så småningom tog Jans handläggare på Arbetsförmedlingen Klas Tviksta kontakt med Afasiföreningen och frågade om det var möjligt för Jan att få en praktikplats där.

Praktikplats under ett års tid

Idag är Jan anställd av Samhall i Bollnäs och arbetar tjugofem procent på Mötesplats Afasi och för Afasiföreningen. Innan Jan anställdes hade Gävleborgs Afasiförenings kanslichef, en arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen och Jan samtal om vilka anpassningar han behövde i sitt arbete. Det var viktigt att det är klart innan han börjar sin anställning eftersom det är Arbetsförmedlingen som betalar för anpassningarna.
– Jag tror att framgången beträffande denna lösning primärt handlar om Jans enastående vilja och positiva inställning. Vidare handlar det om ett gott samarbete mellan Afasiföreningen, Samhall och Arbetsförmedlingen, att samtliga inblandade är drivna av att hitta konstruktiva lösningar, säger Klas Tviksta.

Arbetsförmedlingen beslutade om anställning

Jans chef på Samhall Helen Wackfelt Brodin berättar att det är Arbetsförmedlingen som avgör om en person har behov av en anställning hos Samhall. Det krävs att personen har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Jan har en så kallad övergångspraktik som varar i ett år. Tanken är att han sedan ska bli anställd av Afasiföreningen i Bollnäs med någon form av lönestöd.
– Samhalls uppdrag är att utveckla personer med funktionsnedsättning så att de ska bli bättre rustade att få ett varaktigt arbete, säger Helen.

Varierande arbetsuppgifter

– Jan som har egen erfarenhet av afasi förstår hur det kan vara för deltagarna. Han är en god ambassadör, säger Marie Person som arbetar som handledare på Mötesplats Afasi.
Jan har många olika arbetsuppgifter. Han gör utskick, tar fram träningsmaterial, hjälper deltagarna vad de behöver hjälp med när de går på studiecirklar, spelar bowling eller sjunger i kören.
– Jag trivs mycket bra med mitt arbete. Här finns en gemenskap bland deltagare och personalen som jag inte upplevt på någon annan arbetsplats, säger Jan.

Jans anpassningar:
• Egen anslagstavla med veckoplanering av arbetet.
• Almanacka där han skriver in veckoplaneringen.
• Timstock som tidsstöd.
• Regelbundna pauser i arbetet.
• Kudde i knät för avlastning av en arm.

Text av Lisa Gunnarsdotter, Afasiförbundet. Texten publicerades första gången i Tidningen Afasi 1/2017.