Undervisning på distans vid språkstörning/DLD

En hand som håller en mobil framför en dator

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, har tagit fram material till lärare som undervisar elever med språkstörning på distans. SPSM har frågar gymnasielever med språkstörning som har tipsat om vilket stöd de behöver.

Exempel på vilket stöd som behöver:

 • Ha tät och personlig kontakt
 • Stötta sociala kontakter
 • Ge stöd med nya lärverktyg
 • Skapa struktur
 • Se till att ha kontinuerlig återkoppling
 • Begränsa stoff och uppgifter
 • Ge enkla tydliga instruktioner

Tänk också på detta:

 • Håll instruktioner korta.
 • Ge endast en instruktion i taget.
 • Undvik instruktioner i flera led.
 • Komplettera muntliga instruktioner med skriftliga.
 • Använd konsekvent olika former av visuellt stöd.

Länk till SPSM material om distansundervisning av elever med språkstörning/DLD

En hand som håller en mobil framför en dator