Svar: Fråga om läsförståelse

Svar: Det går inte att veta säkert utan att först låta en logoped testa läsförståelsen. Kanske är det så att din mor förstår texten nästan lika bra som förr eller så är det så att hon kan titta på bilderna och tolka något ord i rubrikerna. Bästa sättet att få veta hur det är, är att fråga henne eller att ni pratar om något du vet hon nyss läst för att se om hon förstått innehållet i texten. Tyst läsning och högläsning är två olika saker som går som två spår i hjärnan. Vid högläsning måste det skrivna ordet omvandlas till talat språk, vilket innebär ett extra moment för hjärnan att göra i jämförelse med tyst läsning. Om det områden i hjärnan som hanterar denna process är skadat blir det svårt att säga orden även om förståelsen av orden finns.