Afasiförbundet har en lista på material som finns att beställa.
Klicka på länken nedan för att komma till listan.

Länk till Afasiförbundets material

Skicka din beställning till (om inget annat anges):
Afasiförbundets kansli
Kampementsgatan 14
115 38 Stockholm
eller till e-post info@afasi.se eller telefon 08-545 663 60.

Ange följande information vid beställning:
· Artikel eller artikelnummer
· Antal exemplar (ex) som önskas
· Beställarens namn
· Adress
· Postnummer och ort
· Telefon
· E-post

Ange följande uppgifter för fakturering:
· Vem fakturan ska ställas till
· Fakturaadress
· Telefon
· Referens
· Kostnadsställe