Svar: Fråga om tvåspråkighet

Hos tvåspråkiga personer kan det bli på olika sätt när man får afasi. Oftast får man afasi på båda språken. Hos många (men inte alla) som flyttat till Sverige i vuxen ålder är det modersmålet som finns kvar bäst och som återhämtar sig först.