Vid tillämpning av LSS missgynnas personer med hjärnskada

Personer med kognitiv funktionsnedsättning bedöms idag i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. I en debattartikel i Läkartidningen rekommenderar Stig Nyman, ordförande i Handikappförbundet, Karin Rudling ordförande, överläkare vid Smärtcentrum Akademiska sjukhuset och Marianne Lannsjö sekreterare, överläkare vid Sandvikens sjukhus en översyn av tillämpningen av lagstiftningen.

Länk till artikel i Läkartidningen

Ett par 500x335