Forsa 600x399Ort: Forsa (nära Hudiksvall) Länk till Google maps

Kursinnehåll långa kurser för personer med afasi:
Språk- och kommunikationsträning samt fysiska aktiviteter. Det kan handla om tal-, läs- och skrivträning, kroppsspråk, men också om att hitta nya sätt att uttrycka sig på. Även skapande verksamhet ingår.

Målet är att stödja och motivera deltagarna att återerövra möjliga kommunikationsförmågor, hitta och stärka sin identitet i den nya livssituationen, stärka ett aktivt liv med sociala kvalitéer.

Kurslängd långa kurser: 1-3 år

Korta kurser för personer med afasi:  Prova-på-vecka

Kurslängd korta kurser: 5 dagar

Kontaktperson för att ställa frågor om kurser: Krister Enström telefon: 0730 74 45 19, e-post christer.enstrom@regiongavleborg.se

Webb: www.regiongavleborg.se/forsa