Edelviks folkhögskola bildOrt: Burträsk Länk via Google maps

Kursinnehåll långa kurser för personer med afasi:
Talövningar, läs- och skrivövningar, alternativa kommunikationssätt/samtalsstödsmodeller, sifferövningar, datorstödd språkträning, samhällskunskap, projektarbete, friskvård, studiebesök, kropp och tanke/rytm. Logoped kommer regelbundet till kursen. Kursens röda tråd är språkträning.

Kurslängd långa kurser:
Anpassas till deltagarens behov och styrs av finansiering.

Kursstart:
Augusti och januari plus löpande intag.

Finansiering av långa kurser:
Bidrag till mat och logi kan sökas hos Försäkringskassan, hemkommun, och/eller arbetsgivare. Vissa landsting till exempel i Västerbottens kan bevilja bidrag. Sök bidrag i god tid. Man kan även betala kursen, mat och logikostnad själv.

Korta kurser för personer med afasi:
Prova på veckor.

Kontaktperson för att ställa frågor om kurser:
Lisa Larsson, telefon arbetet 0914-795 100, e-post lisa.larsson.edelvik@folkbildning.net

Webb: Edelviks Folkhögskola

Citat: Många känslor dyker upp – då är det bra att man inte är ensam, Vi gör allt tillsammans – tränar både kropp och tal, Vi pratar, pratar och pratar. Man blir glad av att vara på Edelvik. Jag vågar mer nu. Mitt självförtroende har stärkts. Jag vill börja jobba igen. Jag vill fara till Edelvik och lära och träffa människor i samma situation. För mig är den sociala situationen A och O. Det är viktigt att känna igen sig själv i andra. Man får mer kunskap om sig själv.