Valet 2018

Valet 2018 handlar om funktionsrätt

Funktionsrätt Sverige driver fem valfrågor under 2018 tillsammans med Afasiförbundet och de övriga 40 medlemsförbunden.

Länk till pressmeddelande om valfrågorna

Länk till riksdagspartiernas svar på Funktionsrätt Sveriges valfrågor

1. Funktionsrätten i skolan måste kunna utkrävas i praktiken.
Valfrågan handlar om att barn ska ha rätt att förändra sin situation när skolan inte funkar. Det är oacceptabelt att många elever inte går till skolan alls för att lärmiljön inte fungerar. Eller att en fjärdedel av alla ungdomar varje år går ut nian utan godkända betyg.

Länk till film “Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Oavsett förutsättningar”

Länk till debattartikel i Dagens Samhälle om “Bristande stöd bakom ofullständiga betyg”

2. Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter
I Sverige är det svårt för dig som patient att utkräva sina rättigheter om vården sviker. Landstingen är skyldiga att ge dig god vård i tid, att informera dig och göra dig delaktig. Men som patient kan du inte utkräva denna rätt. Sverige är tillsammans med Bulgarien och Malta de enda länder i Europa som saknar patienträttigheter i lagen.

Länk till film “Sverige behöver starkare patienträttigheter”

Länk till debattartikel i Dagens Medicin “När vården sviker står patienten maktlös”

3. Undanröj fattigdom för de som inte kan arbeta
Regeringens pratar om att Sveriges ekonomi ”går som tåget”, men samtidigt ser vi att en del personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom lever långt under existensminimum. Det handlar främst om de personer som på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan ha ett lönearbete. Med dagens system har de en sjuk- eller aktivitetsersättning på mindre än 10 000 kronor i månaden, före skatt. Många går på minus och försörjs av sina anhöriga.

Länk till blogginlägg “Skulle du klara dig på mindre än 10 000 kr i månaden? Under hela ditt liv?”

Länk till film “Undanröj fattigdom för de som inte kan arbeta”

4. Ändra lagen – återupprätta LSS intentioner
Alla kan hamna i en situation där vi behöver stöd från samhället för att få livet att fungera. Det kan handla om olyckor, sjukdomar eller barn som föds med funktionsnedsättning. LSS är en rättighetslag, men varje dag får personer med rätt till insatser avslag på sina ansökningar. Funktionsrätt Sverige menar att det måste göras nödvändiga lagändringar som återställer syftet med LSS, nämligen att personer med funktionsnedsättning har rätt till självbestämmande och ska kunna leva som andra.

Länk till debattartikel i Dagens Samhälle – “LSS borde exporteras – inte decimeras”

Länk till film om rätten till LSS

5. Funktionsrätt ska gälla i svensk lag
FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, är utgångpunkt för allt valarbete. Frågan handlar mycket om hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen som antogs redan 2009.
Trots det tar myndigheter och domstolar beslut utan tanke på individens rättigheter att bestämma över sitt eget liv. Här arbetar vi för att Funktionsrättskonventionen ska gälla i svensk lag och gå att utkräva i domstol.

Läs mer om Funktionsrätt Sveriges valarbete på www.funktionsratt.se
Länk till sidan om valarbetet 2018
Funktionsrätt Sverige driver sina valfrågor under hashtaggen #funkrattValet18

Text: Monica Klasén McGrath, Funktionsrätt Sverige