Torsdagsaktionen

Afasiförbundet anslöt sig till Torsdagsaktionen i april 2013. I Torsdagsaktionen agerade Afasiförbundet tillsammans med flera andra organisationer inom funktionshinderrörelsen för att få ett lagförslag om bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund.

Bakgrund

Den 19 november 2010 gick remisstiden ut för förslaget i promemorian ”Bortom fagert tal” (Ds 2010:20), att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering utan att regeringen handlade. Förbundet DHR var initiativtagare till att starta Torsdagsaktionen år 2011 dit ett 20-tal funktionshinderorganisationer anslöt sig.

Varje torsdag morgon mellan klockan åtta och nio samlades Torsdagsaktionen utanför Regeringskansliet för att dela ut flygblad till ministrar som påminde om hur många dagar som gått sedan remisstiden för förslaget gick ut. Regeringen har sammanträden klockan nio på torsdagar.

Länk till utredningsförslaget “Bortom fagert tal (Ds 2010:20)

Torsdagsaktionen 15 augusti 1000 dagarMedial uppmärksamhet

Torsdagsaktionen har under åren uppmärksammats medialt och haft några större manifestationer som samlat flera hundra människor. När 1000 dagar hade gått sedan remisstiden för Ytterbergs utredning gått klädde Torsdagsaktionen sig i svart och vände ryggen mot Rosenbad för att visa sin besvikelse över att frågan inte behandlats av regeringen.

Pris

STIL-priset “Hjärter Ess” delades 2013 ut till Torsdagsaktionen för deras tålmodiga arbete med att få till stånd en antidiskrimineringslag mot bristande tillgänglighet. STIL-priset delas varje år ut till någon som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.

Länk till pressmeddelande om STIL-priset

Torsdagsaktionen blev Tisdagsaktionen

Torsdagsaktionen avslutades den 27 februari 2014 i samband med att regeringen kom med en proposition om ett lagförslag på att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Lagförslaget innehöll undantag för näringsidkare med mindre än tio anställda vilket i praktiken innebar att 92 procent av landets näringsidkare skulle vara undantagna att behöva följa den nya lagen. Dessutom fanns ett krav på att personen skulle ha ett varaktigt förhållande till näringsidkaren för att denna skulle behöva göra tillgänglighetsanpassningar. Därför inleddes Tisdagsaktionen (länk) för att påverka riksdagens ledamöter och oppositionspartierna att skriva motioner för att ta bort de omfattande undantagen i propositionen.

Afasiförbundets ordförande Lars Berge-Kleber uttalar sig:

Miljöminister Lena Eek– Det ska stå i lagen som det gör i många andra länder runt om i världen. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda. Bland Afasiförbundets medlemmar finns personer med rörelsehinder såväl som kognitiv funktionsnedsättning. Både fysisk – och informativ/kommunikativ tillgänglighet är därför viktig för Afasiförbundet.
– Det är dags att regeringen tar sitt ansvar och lagstiftar om bristande tillgänglighet som diskriminering, säger Lars Berge-Kleber ordförande i Afasiförbundet.