Alla behöver tillförlitlig och aktuell information om corona-pandemin och covid-19. Civilsamhället fyller en viktig roll under coronakrisen, men vi behöver stöd för vår verksamhet. Det är ett par av de frågor som Afasiförbundet har drivit tillsammans med övriga funktionsrättsrörelsen.

Afasiförbundet har samlat länkar till tillgänglig information om coronaviruset här.

Civilsamhället och corona-pandemin

Afasiförbundet har haft kontakt med NOD, Nationellt organ för dialog mellan regering och det civila samhället, och lyft olika frågor som är aktuella för våra medlemmar med afasi och språkstörning/DLD under corona-pandemin. NOD gjorde vecka 23 en rapport med fokus på funktionshindersfrågor och refererar till bland andra Afasiförbundet i sin rapport.
Länk till NOD:s veckorapport

Funktionsrätt Sverige, där Afasiförbundet är medlemmar, har bland annat uppvaktat statsrådet Amanda Lind om civilsamhällets roll under corona-pandemin.
Länk till artikel om mötet.

Länk till brev till Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister

En gemensam debattartikel har också skrivits. Länk till debattartikeln Civilsamhället fyller nu tomrummet där myndigheterna inte räcker till

Funktionsrätt Sverige har gjort en skrivelse till Socialstyrelsen om kommunala och regionala bidrag till föreningar samt statsbidraget till riksorganisationer. Detta görs med anledning av att många årsmöten har ställts in och skjuts upp på obestämd framtid. Inom Afasiförbundet är det svårt att ersätta fysiska årsmöten med digitala eftersom många på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av att använda digital mötesteknik. Länk till brev till Olivia Wigzell, Generaldirektör Socialstyrelsen

Länk skrivelse till Socialminister Lena Hallengren om åtgärder vid smittskyddspeng

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och andra studieförbund stöttar föreningar i att använda digital mötesteknik.
Länk till Studieförbundet Vuxenskolan

Debattartiklar om behovet av tillgänglig krisinformation

Afasiförbundet har drivit frågan om rätten till krisinformation i alternativa format som Lättläst, bildstöd och korta textade filmer i lugnt tempo. Till en början saknades tillgänglig krisinformation. Afasiförbundet drev då frågan gentemot bland annat Krisinformation.se Den 12 mars skrev vi ett pressmeddelande länk

Afasiförbundet är medlemmar i Funktionsrätt Sverige. Funktionsrätt Sverige har också debatterat frågan om behovet av lättläst krisinformation. Länk till debattartikel.

Debattartiklar om utbildningsskulden

Afasiförbundet/Talknuten, Autism- och Aspergerförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter och Logopedförbundet publicerade en debattartikel om den ökande utbildningsskulden kring elever med språkstörning/DLD, autism och andra funktionsnedsättningar. Debattartikeln publicerades i Dagens samhälle den 8 juni (11 juni papperstidningen). Länk till debattartikel
Hög tid att betala av på utbildningsskulden

Debattartiklar och artiklar om andra frågor

Krit-Funk, ett svensk nätverk för doktorander och forskare som är verksamma inom området “Critical Disability Studies” har publicerat en artikel på engelska om hur svenskar med funktionsnedsättning påverkats under corona-pandemin.
Länk till artikel “The impact of COVID-19 on disabled citiziens in Sweden”

Digital delaktighet

Många sociala kontakter och möten ersätts nu med digitala lösningar under corona-pandemin. Det är vanligt att personer med afasi kan ha svårt att använda digital teknik. Afasiförbundet arbetar intressepolitiskt för att driva på kring utveckling av universell utformning av digitala lösningar så att många fler kan använda dem. Läs mer om Afasiförbundets arbete för digital delaktighet här.

Se Afasiförbundet korta film “Moritz om digitalisering