Torsdags-/Tisdagsaktionen

Torsdagsaktionen XL 30 maj 2013xAfasiförbundet agerar tillsammans med flera andra organisationer i Torsdagsaktionen.
Bakgrunden till aktionen är att den 19 november 2010 gick remisstiden ut för förslaget i promemorian “Bortom fagert tal” (Ds 2010:20), att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Något lagförslag finns ännu inte.

Varje torsdag morgon mellan 8 och 9 utanför Rosenbad när ministrar samlas genomförs Torsdagsaktionen . Då delas flygblad ut som påminner om hur många dagar det gått sedan

remisstiden gick ut. Budskapet är att otillgänglighet är diskriminering.

Miljöminister Lena EekDet ska stå i lagen som det gör i många andra länder  runt om i världen. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda. Bland Afasiförbundets medlemmar finns personer med rörelsehinder såväl  som kognitiv funktionsnedsättning. Både fysisk – och informativ/kommunikativ tillgänglighet är därför viktig för Afasiförbundet.

– Det är dags att regeringen tar sitt ansvar och lagstiftar om bristande tillgänglighet som diskriminering, säger Lars Berge-Kleber ordförande i Afasiförbundet.