Afasiförbundet tycker

Afasiförbundet anser att tillgången till kuratorer och psykologer efter att en person har fått afasi borde vara en självklarhet.

Tillgången till hjälpmedel är en viktig fråga för Afasiförbundet.