“Vårdinflytande på undantag vid tal- och språkstörningar”

“Patienter med tal- och språkstörningar riskerar att gå miste om rätten till delaktighet i sin vård. Forskning vid Sahlgrenska akademin lyfter nu fram behovet av obruten samtalstid med vårdpersonal, tydliga strategier från vårdgivarens sida och individuella kommunikationsplaner för boende inom äldrevården”.

– “När det saknas kunskaper om hur man ska samtala med de här patienterna kan det leda till att man inte pratar med dem alls, för att man inte vet hur man ska göra, och då undviker man helt enkelt att inkludera dem i deras egen vård, säger Emma Forsgren, disputerad vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi och legitimerad logoped”. Detta enligt pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.

Länk till pressmeddelande

Länk till avhandlingen

Porträttbild Emma Forsgren av Walle Grünewald