Var med i forskningsstudie

Språkstörning är en av de vanligaste diagnoserna hos barn och unga i skolåldern. I genomsnitt finns det två barn med språkstörning i varje skolklass.

Har du ett barn eller ungdom i skolåldern med språkstörning? Eller är du själv elev och har språkstörning?

Språkstörning är en av de vanligaste diagnoserna hos barn och unga i skolåldern. I genomsnitt finns det två barn med språkstörning i varje skolklass. I ett forskningsprojekt vill vi öka kunskapen om hur skolsituationen kan förbättras för barn med språkstörning.

Vi söker nu deltagare till projektet och vill därför komma i kontakt med ungdomar med en språkstörningsdiagnos som är födda 2008 eller tidigare, och som fortfarande går i grundskolan eller gymnasieskolan, samt deras vårdnadshavare.

Du kan läsa mer om projektet här

Delta i projektet genom att besvara vår enkät

Enkäten innehåller frågor både till vårdnadshavare och till eleven själv. Frågorna berör bland annat upplevelser av skolarbete, stödinsatser i skolan och skolresultat. Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i. Enkäten besvaras helt anonymt.

Besvara enkäten genom att gå in på https://sunet.artologik.net/lu/Survey/37624

Kontakt

Om du har några frågor, kontakta ansvarig forskare

Anna Ekström
E-post anna.ekstrom@liu.se

Telefonnummer 013-28 67 44