Upprop #slutvillkorat

Metoo-uppropet har startat en hashtag för kvinnor med funktionsnedsättningar som varit med om trakasserier och sexuellt våld, #slutvillkorat. Afasiförbundet välkomnar initiativet och uppmanar personer med afasi och språkstörning som varit utsatta att delta i uppropet.