“Tydliga mål kan ge bättre strokevård”

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skriver: “Med tydliga mål från den politiska nivån kan vården bli bättre för den som insjuknar i stroke. Det visar en tillsyn som IVO gjort av strokevårdskedjan i två län.”

Den 15 mars 2018 klockan 10.00-11.15 arrangerar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ett webbaserat seminarium om den politiska styrningen och hur den påverkar patientsäkerheten och den strokevård som patienter får.

Länk till mer information från IVO

Länk till planerat webbaserat seminarium den 15 mars 2018