Träff i Uppsala för anhöriga

Uppsala kommun anordnar genom sina logopeder en träff för anhöriga till barn med språkstörning. Träffen görs i samarbete med Afasiförbundets verksamhet Talknuten. Träffen är tisdagen den 26 september klockan 18.00 till 20.00 i Liljeforsskolan i Uppsala. Mer information finns i inbjudan.

Länk till inbjudan till anhörigträff i Uppsala