Svar: Fråga om träning

I början sker oftast de största framstegen och man tränar mycket och hoppas bli återställd. När man efter en tid inte förbättras lika mycket är det lätt att tappa modet. Framtiden kan kännas hopplös. Det är dessutom vanligt med depressioner efter stroke och dessa kommer ofta efter några månader. Om din bror verkar generellt nedstämd och inte bara träningstrött bör du hjälpa honom att ta upp det med sin läkare. Just nu tycker jag du ska ligga lite lågt med dina träningsambitioner och istället försöka aktivera din bror med sådant han är intresserad av. Om din bror fortfarande har logopedkontakt tycker jag du ska berätta om dina iakttagelser. Finns det en afasiförening på er ort? Att träffa andra i samma situation är ofta mycket värdefullt och i många afasiföreningar tränar man språk och kommunikation tillsammans.