Svar: Fråga om musikalitet

Det kan det vara. De viktigaste områdena för vår språkliga förmåga finns hos de flesta i vänster hjärnhalva medan musikaliteten sitter i den högra. Vid afasi är det ofta en skada i vänster hjärnhalva. De flesta med afasi kan därför ”tralla med” i kända sånger. Sångens melodi och rytm kan också ofta, mer eller mindre, locka med sig orden. Därför händer det att en del personer som helt saknar tal på grund av afasi sjunger hela sångtexter, som de lärt sig innan de fick afasi.