Svar: Fråga om minne

Många med afasi kan upplevas ha ett försämrat minne. Det kan bero på att vid afasi kan det vara svårt att uppfatta och förstå det som sägs och då har det inte heller med automatik bevarats i minnet. Säkerställ gärna att din anhöriga har förstått vart och när ni ska åka. Förtydliga gärna genom att skriv upp på en tydlig almanacka, visa och påminn.