Svar.Fråga om kommunikationsbok

Din man är, som de flesta, van vid att det är genom talet man får fram det man vill. Det är svårt att lära om, särskilt när man fått en stroke eller annan hjärnskada. Det kan gå bättre med bilder som hör ihop med er eller med din mans intessen. Det vill säga bilder som exempelvis föreställer er sommarstuga, era barn, er katt med mera. Ni har säkert gamla bilder som går att använda. Med dagens kameror kan man ta och lagra kort på många sätt. I boken ”När orden tryter” (som kan beställas från Afasiförbundet) får man tips på hur man tillverkar och använder en kommunikationsbok. Tänk på att själv vara en förebild. Ta fram kommunikationsboken så ofta som möjligt och peka själv i den när du pratar om något eller ställ en fråga till din man samtidigt som du använder boken (kött eller fisk till middag?).