Studie ska förbättra vården vid afasi

Akademiska sjukhuset medverkar i en internationell studie där data från patienter som fått afasi samlas in det första året efter att de har fått en stroke. Syftet med studien är att studera effekten av olika behandlingar för att kunna förbättra vårdinsatser.


” – Förhoppningen är att resultaten ska leda till att patienterna kan erbjudas mer riktad och effektiv träning vid rätt tidpunkt och därmed möjlighet till bättre återhämtning. Ökad kunskap om vilka insatser som är effektivast kan också leda till lägre kostnader för samhället, om personer med afasi blir mer oberoende och en större andel kan återgå i arbete”, säger Monica Blom Johansson, universitetslektor vid Uppsala universitet och legitimerad logoped i ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset.

Monika Blom Johansson