“Stödet till elever med språkstörning brister”

Fredrik Malmborg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, skriver i debattartikel i Dagens samhälle:
“För elever med språkstörning, som varje dag kämpar för att förstå och uttrycka sig, är det avgörande att skolan har insikt i vad deras funktionsnedsättning innebär och sätter in rätt stöd. Många gör redan det, men det finns också skolor som brister.”

Länk till artikel i Dagens samhälle