Inom Talknutens verksamhet finns föräldranätverk som är spridda runt om i landet.

Nätverken drivs av föräldrarna själva. Afasiförbundet/Talknuten ger stöd vid behov och förmedlar kontakt för de föräldrar som önskar.

Om du har frågor kring föräldranätverk eller är intresserad av att få igång ett nätverk så kontakta Talknuten på telefon 08-545 663 60 eller mejla till talknuten@afasi.se.