SPSMs konferens om grav språkstörning 2015

Barn som blåser bubblor på sommarn

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, genomförde en konferens om grav språkstörning i september 2015 i Uppsala. Under de två konferensdagarna bjöds deltagarna på fem stora föreläsningar och 24 valbara seminarier inom området. SVT och UR filmade många av föreläsningarna och de finns samlade på SPSMs webbplats.

Länk till SPSMs konferens om grav språkstörning 2015

Blåsa bubblor 600x339