Föreläsningar eller träffar för föräldrar

Talknuten ordnar föreläsningar och träffar för föräldrar som har barn med språkstörning. 

Föreläsningarna kan exempelvis handla om vad språkstörning är eller om rätten till stöd och anpassningar i skolan. Föräldraträffarna är ett sätt för föräldrar att möta andra i liknande situation och få möjligheten att utbyta erfarenheter med varandra.

Föräldraträff i Stockholm med information från Försäkringskassan
Den 17 november bjuder Talknuten in föräldrar till en informationskväll med Försäkringskassan som berättar om vårdbidrag. För mer information se länk till inbjudan. Kontakta gärna Talknuten via epost talknuten@afasi.se eller telefon 08-545 663 60.

Inbjudan till informationskväll om vårdbidrag med Försäkringskassan