Språkstörning/DLD i coronatider

Hur påverkar corona-pandemin personer med språkstörning/DLD och deras anhörigas vardag? Afasiförbundet/Talknuten har sammanställt en del information.

Länkar till Lättläst information, bildstöd och filmer om corona-viruset och covid-19 hittar du här.

Distansundervisning
Gymnasieskolor och högstadieelever får under den resterande delen av höstterminen undervisning på distans. Det innebär stora utmaningar får många elever med språkstörning/DLD och deras föräldrar. 

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, har tagit fram särskild information om distansundervisning som riktar sig till pedagoger och skolor. Informationen uppdateras fortlöpande. Länk till SPSM information om undervisning på distans

SPSM har även tagit fram ett särskilt material till lärare som har elever med språkstörning som pluggar på distans. Länk till undervisning på distans vid språkstörning.

SPSM har även sammanställt material om språkstörning/DLD i Studiepaket Språkstörning. Informationen är uppdelad riktas till pedagoger och andra som möter elever med språkstörning/DLD från förskolan till gymnasiet. Länk till studiepaket Språkstörning

Skola hemma – experterna om elever i behov av särskilt stöd, länk.

Undantag från distansundervisning

Alla gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning via fjärr eller distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Men eftersom krisen kommer pågå länge har regeringen nu tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. Det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete.

Länk till regeringens pressmeddelande

Information till barn och unga

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information riktad till barn och unga. Vad man kan tänka på och även tips om aktiviteter. Länk till Folkhälsomyndigheten information för barn och unga

BUP, Barn och ungdomspsykiatrin, har tagit fram en bok för barn och unga om coronaviruset som kan läsas på webben.

SVT Lilla Aktuellt ger aktuell information om bland annat coronakrisen. Länk till Lilla Aktuellt.

UR, utbildningsradion, har samlat tips till dig som går i gymnasiet och just nu pluggar på distans. Länk till UR:s Orka plugga

UR har även lagt upp information om oro och coronaviruset och hur man kan hantera oron.

BRIS, Barnens rätt i samhället håller sig hjälptelefon och chat öppen.
Ring till Bris och prata direkt med en kurator. Numret är 116 111 och BRIS har öppet 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21.

BRIS chatt finns för barn och unga som vill skriva direkt med en kurator. Chatten är öppen 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21. Länk till BRIS chatt

Den som har svårt att tala kan få hjälp att ringa med hjälp av Teletal som är en förmedlingstjänst som PTS, Post- och telestyrelsen, tillhandahåller gratis. Länk till Teletal

Information till föräldrar

UR, Utbildningsradion, har tagit fram korta filmer till stöd för elever och föräldrar som ska klara av att hantera distansundervisning. Länk till UR:s material riktade till föräldrar.

Länk till filmen Ingen skola och ändrade rutiner – Fatta familjen NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i coronakrisen

Hemma med krassligt barn? Pedagog Malmö har samlat tips på språkstimulerande lekar hemma, länk språkstimulerande lekar och aktiviteter hemma

Regeringen har gått ut med att om det skulle besluta att stänga skolor, eller om smittskyddsläkare stänger skolor lokalt, ska föräldrar kunna få tillfällig föräldrapenning. Länk information om tillfällig föräldrapenning

Artiklar och debattartiklar

Riksförbundet Attention gick ut med en debattartikel om att många familjer som har barn med NPF har det tufft under corona-pandemin, länk till debattartikel

Artikel i Heja Olika! Behåll lugn och trygga rutiner i coronakrisen

Debattartikel om risken för psykisk ohälsa när undervisningen flyttar hem till eleverna. Länk till debattartikel i Skolvärlden

Debattartikel, länk till Elevhälsan från bärgning till halkbekämpning

Debattartikel om risken för psykisk ohälsa när undervisningen flyttar hem till eleverna. Länk till debattartikel i Skolvärlden

Talknuten