Sök PTS innovation

Nu startar PTS, Post och telestyrelsen, årets innovationstävling – Kommunikation för alla. Har du, eller nån du känner, en smart idé som underlättar digital kommunikation mellan människor?

Nu startar PTS, Post- och telestyrelsen, årets innovationstävling – Kommunikation för alla. Har du, eller nån du känner, en smart idé som underlättar digital kommunikation mellan människor?

Många använder varje dag olika digitala tjänster – chatt, sms och videomöten. Samtidigt finns det omkring en miljon svenskar som lever i ett digitalt utanförskap. Personer som riskerar att hamna utanför är bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning. Exempelvis har närmare var femte svensk nedsatt hörsel och lika många har läs- och skrivsvårigheter i någon form.

Utveckling Afasiförbundet vill stödja

Afasiförbundet är engagerade för att digitala lösningar ska bli tillgängliga för personer med afasi och språkstörning/DLD.

Under 2023 kommer Afasiförbundet att lyfta problemet med taligenkännings-tjänster som inte förstår och accepterar avvikande sätt att tala. Här skulle vi vilja att AI-tekniken används för att utveckla acceptansen för olika röster och sätt att tala.

Vi är också engagerade för långsamma undertexter med färre antal tecken och längre exponeringstid. Begripsam AB har textat långsamma undertexter 2020 och 2022 manuellt på uppdrag av Afasiförbundet. Det är dock ett tidskrävande arbete. Långsamma undertexter skulle behöva automatiseras för att det ska gå att använda dem. Det är därför områden som Afasiförbundet gärna skulle se utvecklas inom ramarna för innovation och PTS tävling.

Om PTS innovationstävling

PTS genomför årliga innovationstävlingar för ett inkluderande samhälle där fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Nu har du chans att förverkliga din idé och vinna upp till 3 miljoner kr. Samtidigt bidrar du till ett inkluderande samhälle.

Delta i årets innovationstävling som pågår mellan den 9 januari och den 17 mars. Läs mer och ansök på https://pts.se/innovation