Tidig screening effektivt

Två nya studier av 6000 barn visar att nya screeningverktyg inom barnhälsovården är effektiva när det gäller att identifiera tidiga språk- och kommunikationssvårigheter hos barn.

Två nya studier av 6000 barn visar att nya screeningverktyg inom barnhälsovården är effektiva när det gäller att identifiera tidiga språk- och kommunikationssvårigheter hos barn.

Studierna är utförda vid Uppsala universitet i samarbete med Region Gotland. Läs mer om de både studierna på Uppsala universitets webb