Vård vid stroke

– Afasiförbundet är mycket positiva till att kommunikativ rehabilitering kommit med i de nya nationella riktlinjerna Vård vid stroke. Socialstyrelsen har dock gjort en låg uppskattning av hur många som beräknas komma i fråga för intensiv språklig träning, något vi ifrågasätter säger ordförande Lars Berge-Kleber.

Länk till Afasiförbundets yttrande över ”Vård vid stroke – Stöd för styrning och ledning”