Personalförändringar på Afasiförbundet kansli – låg bemanning under hösten

Från och med augusti kommer Afasiförbundet ha låg bemanning på kansliet.
Av 3,3 tjänster försvinner 2 heltidstjänster under en period. Detta på grund av att handläggaren/redaktören Lisa Gunnarsdotter kommer att gå i pension och föreningsombudsmannen Sofie Wikström ska vara tjänstledig för studier.
Afasiförbundet kommer att sätta igång med att rekrytera ny personal till kansliet i augusti men vi räknar med att bemanningen kommer att vara låg under hela hösten eftersom det kan ta tid att få nya anställda på plats. 

Mejla till kansliet istället för att ringa!
Vi kommer att samla ihop beställningar, hantering av medlemsregistret och frågor och besvara frågor /göra utskick en gång i veckan, i stället för löpande som vi har gjort hitintills. Mejla till info@afasi.se.