NPF i lärarutbildningarna

Bild på ett barn med en läsplatta i knät

Afasiförbundet har skrivit ett yttrande på promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH). Afasiförbundet är kritiska till att språkstörning inte nämns i promemorian, trots att 7-8 procent av alla elever har en språkstörning. Det är viktigt att språkstörning tydligt skrivs in i slutarbetet. Afasiförbundet vill även att Elevhälsan och elevhälsoteam skrivs in i slutarbetet. Utgångspunkten måste vara ett helhetsperspektiv på eleverna.

Länk till Afasiförbundets yttrande

Bild på ett person med en läsplatta i knät
Bild på ett person med en läsplatta i knät