Nationellt kompetenscentrum

Afasiförbundet, Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP samarbetar inom Arvsfondsprojektet "Nationellt kompetenscentrum för förvärvad hjärnskada".

Afasiförbundet, Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP samarbetar inom Arvsfondsprojektet “Nationellt kompetenscentrum för förvärvad hjärnskada”.

En webbsida håller på att tas fram av Begripsam i en samskapande process med medlemmar i de tre förbunden.

Projektet drivs av Hjärnkraft. Projektledare är Ingela Ljunggren Törnblad och kommunikatör Lena Öhrström.

Projektet finns redan nu i sociala medier på Facebook, LinkedIn och Instagram. Sök på “Nationellt kompetenscentrum för förvärvad hjärnskada”.