Logopeder behövs för personer med afasi

Afasiförbundets ordförande Lars Berge-Kleber och Legitimerade logopeden och Medicine dr Monica blom Johansson är med i en intervju i bilagan Neurologiska sjukdomar som skickades ut med Svenska Dagbladet den 23 juni.

Länk till bilagan om neurologiska sjukdomar däribland afasi

SVD bilaga 600x317