“Inte lagligt ge anhöriga tillgång till e-tjänsten Journalen”

Inera skriver på sin webb: “Högsta förvaltningsdomstolens utslag går på Datainspektionens linje och stjälper kammarrättens dom. Ombudsfunktionen som finns i e-tjänsten Journalen strider mot patientdatalagen, enligt domstolen.”

Länk till mer information från Inera