Gott nytt år

Afasiförbundet/Talknuten har arbetat intensivt för att synliggöra afasi och språkstörning/DLD under valåret 2022. Här summerar vi årets arbete.

Afasiförbundet/Talknuten har arbetat intensivt för att synliggöra afasi och språkstörning/DLD under valåret 2022.

Under året har många av våra debattartiklar publicerats i riks- och lokalpress. En höjdpunkt var den 15 oktober när TV4 Nyheter sände ett nyhetsinslag om bristerna i afasirehabiliteringen i lördagens samtliga nyhetssändningar. En annan höjdpunkt var när vår debattartikel om Skolverkets och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndighetens, kvalitetsdialoger kom med som Altinget Utbildnings topp fem mest lästa artiklar under 2022.

Valåret 2022 har vi drivit budskapet “Ingen ska sakna en logoped” i samarbete med Logopedförbundet. I början av året publicerades debattartiklar om bristerna i rehabiliteringen för personer med afasi i lokalpress i hela landet. I augusti publicerades en debattartikel om att Socialstyrelsen behöver ta fram nationella riktlinjer för personer med språkstörning/DLD.

I oktober uppmärksammade vi både Afasidagen den 10 oktober och DLD-dagen den 14 oktober med en mängd aktiviteter i föreningarna och debattartiklar i lokalpress och i Skolvärlden.

Afasiförbundet har hållit kongress i Göteborg och ordnat sommarläger för barn och unga med språkstörning/DLD. Våra föreningar och Mötesplats Afasi har arbetat för fullt för att återstarta alla ordinarie verksamheter igen. Vi har drivit på för att våra medlemmar skulle få krisinformation på lätt svenska. Med nummer 4/2022 skickade vi ut broschyren “Om krisen eller kriget kommer” på lätt svenska till alla våra medlemmar.

Vi har fortsatt vårt påverkansarbete kring våra tre prioriterade områden där vi sitter i en rad olika myndighetssamråd och driver samarbeten med andra funktionsrättsorganisationer, organisationer som Logopedförbundet, Arbetsterapeuterna och Begripsam, forskare, Studieförbundet Vuxenskolan och de fyra folkhögskolor som har långa afasilinjer. Vi har träffat två statsråd under året, socialminister Lena Hallengren och civilminister Erik Slottner.

Våra tre prioriterade frågeområden:

  • Rätten till digital delaktighet och universellt utformad samhällsinformation
  • Rätten till rehabilitering och träning
  • Rätten till skola och utbildning

    Afasiförbundet har varit med i flera projekt – Nationellt kunskapscentrum för personer med förvärvad hjärnskada (NKC), Civil Right Defenders arbete med en plattform för advokater och SMFOI, analysprojekt om Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Innan sommaren skickade vi in en egen ansökan om spelprojektet “Levla upp” som är under beredning hos Arvsfonden.

Länk till press under året

Länk till aktuella frågor som vi har arbetat med under hösten

Stöd oss – var medlem!

Afasiförbundet/Talknuten är helt beroende av att så många som möjligt som lever med afasi eller språkstörning/DLD, är anhöriga eller på annat sätt är engagerade i våra frågor stödjer vår arbete genom medlemskap. Du behövs – fortsätt att vara eller bli ny medlem!

Länk bli medlem

God jul och Gott Nytt år! önskar Afasiförbundet