Frukostseminarium om språkstörning

Den 6 december bjöd Specialpedagogiska skolmyndigheten,SPSM, in till ett frukostseminarium “Hur skapar vi en skola där elever med språkstörning kommer till sin rätt?”. Afasiförbundet/Talknuten var på plats och SPSM gör nu en stor satsning på språkstörning. Seminariet filmades in och kan ses via webbsidan www.spsm.se och deras youtubekanal.

Länk till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Länk till SPSMs youtubekanal