“Försäkringskassan måste återta sin samhällsfunktion”

Debattartikel från Funktionsrätt Sverige: “Att utförsäkra redan sårbara människor är ovärdigt välfärdsstaten Sverige. Det är tydligt att socialförsäkringen inte längre hanteras som den allmänna försäkring den är tänkt att vara, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige” i Dagens Samhälle. 

Länk till artikel